SENT

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zwana popularnie „pakietem przewozowym”, nakłada na podmioty branży paliwowej szereg nowych obowiązków.

Ciążą one w szczególności na:

  • podmiotach wysyłających,
  • podmiotach odbierających,
  • przewoźnikach i kierowcach.

Ustawa nakłada obowiązek rejestrowania sprzedaży produktów paliwowych, z którymi wiąże się przewóz tych produktów oraz obowiązek rejestrowania sprzedaży produktów paliwowych realizowaną pomiędzy przedsiębiorstwami, w systemie SENT.

Wszyscy Klienci firmy Tank Expres, jako podmioty odbierające muszą dokonać rejestracji w ramach platformy PUESC i systemu SENT, a następnie obligatoryjnie potwierdzać realizację przewozu towaru. Każdy podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie w systemie SENT, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia produktów-dot.oleju napędowego i benzyn.

W przypadku zaś zamówienia i potwierdzenia dostawy oleju opałowego, jeżeli urządzenie wykorzystujące olej opałowy do celów grzewczych jest zamontowane
na stałe, w trakcie zamawiania oleju u sprzedawcy, podaj indywidualny numer tego miejsca dostawy oraz swoje dane. Olej opałowy zostanie dostarczony wyłącznie do przypisanego do tego numeru miejsca.
Jeżeli urządzenie wykorzystujące olej opałowy do celów grzewczych jest mobilne(np. nagrzewnica), podaj indywidualny numer tego urządzenia oraz swoje dane, a także
dokładny adres odbioru oleju opałowego.

Potwierdzenia dostawy oleju opałowego dokonasz:

  • wysyłając zgłoszenie zamykające przewóz z Portalu PUESC albo aplikacji mobilnej,
    lub
  • za pośrednictwem sprzedawcy/kierowcy przy użyciu KODU TRANSAKCYJNEGO.
    Ważne!!!

Kody transakcyjne pobierz ze swojego konta na PUESC lub w urzędzie skarbowym.
Kody transakcyjne nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym.
Kody są przeznaczone do potwierdzania dostarczenia do ciebie oleju opałowego.