SENT

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zwana popularnie „pakietem przewozowym”, nakłada na podmioty branży paliwowej szereg nowych obowiązków.

Ciążą one w szczególności na:

  • podmiotach wysyłających,
  • podmiotach odbierających,
  • przewoźnikach i kierowcach.

Ustawa nakłada obowiązek rejestrowania sprzedaży produktów paliwowych, z którymi wiąże się przewóz tych produktów oraz obowiązek rejestrowania sprzedaży produktów paliwowych realizowaną pomiędzy przedsiębiorstwami, w systemie SENT.

Wszyscy Klienci firmy Tank Expres, jako podmioty odbierające muszą dokonać rejestracji w ramach platformy PUESC i systemu SENT, a następnie obligatoryjnie potwierdzać realizację przewozu towaru. Każdy podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie w systemie SENT, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia produktów.

Poniżej znajduje się instrukcja rejestracji na platformie PUESC oraz instrukcja dotyczące aktualizacji zgłoszeń obejmujących odbiór towarów:

Pliki do pobrania: